Opće informacije

Ime:
Hrvatski povijesni muzej

Osnivač:
država

Godina osnivanja:
1846.

Vrsta muzeja:
specijalizirani-povijesni

Djelokrug muzeja:
državni

Adresa: Matoševa 9, 10 000 Zagreb

OIB: 10624495854

_________________________________________


Sastavna jedinica Hrvatskog povijesnog muzeja:
Memorijalni muzej Ivan Goran Kovačić u Lukovdolu

Osnivač:
država

Godina osnivanja:
1975.

Vrsta muzeja:
specijalizirani-memorijalni

Djelokrug muzeja:
državni

Adresa: 51328 Lukovdol

Muzej ima: Stalni postav

 

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

Na temelju članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10.) i članka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 78/11.) donosi se Procedura stvaranja ugovornih obveza u Hrvatskom povijesnom muzeju.

Dokumenti