Poslanje Hrvatskog povijesnog muzeja

Hrvatski povijesni muzej, s temeljnom zadaćom čuvanja i komuniciranja nacionalne povijesne baštine, sabire, čuva, stručno i znanstveno obrađuje materijalna svjedočanstva hrvatske povijesti, usustavljuje muzejske zbirke, informacije i dokumentaciju o njima, te u suvremenim muzejskim prezentacijama dokumentira i interpretira povijest hrvatskog naroda i naroda koji u Hrvatskoj žive, u kontekstu europskih društvenih zbivanja od ranog srednjeg vijeka do suvremenosti.

U interdisciplinarnom, komplementarnom istraživanju izvorne muzejske građe, Hrvatski povijesni muzej sabire informacije i generira znanja o prošlosti Hrvatske u svrhu odgovorne artikulacije i cjelovite muzeološke prezentacije hrvatske povijesti. S preseljenjem muzeja na novu lokaciju, u zgradu bivše Tvornice duhana Zagreb u Klaićevoj 13, prostorni će uvjeti, po prvi put, omogućiti ostvarenje nacionalnog povijesnog muzeja u potpunosti, izvršenje edukativne funkcije  i cilja njegova javnog djelovanja – obrazovanja djece, omladine i građanstva, upoznavanja prošlosti vlastitog naroda kako bi razumjeli sadašnjost, spoznali i usvojili činjenicu da se hrvatski nacionalni identitet  oblikovao u suodnosu s narodima koji su živjeli u našem okruženju, da smo primali i posredovali kulturna, gospodarska i druga civilizacijska nasljeđa što jasno svjedoči sačuvana hrvatska kulturna baština.

Vlaho Bukovac: Hrvatski narodni preporod, 1896. g. HPM/PMH-19063

Na vrh