Izdavaštvo

Pretraživanje

 

HISMUS Parkour 2023

Godina: 2023.

Cijena: 4,00 €


18 ti je desetljeća tek... 180 godina Matice hrvatske 1842.–2022.

Godina: 2023.

Cijena: 4,00 €


Izložbeni plakati

Autor: Jelena Balog Vojak
Godina: 2022.
Poveznica: https://izlozbeniplakati.hismus.hr/


HISMUS Parkour 2022

Godina: 2022.

Cijena: 4,00 €


Karte vojnogeografskih instituta u Hrvatskom povijesnom muzeju

Autor: Iva Katarina Pugelnik
Godina: 2021.
Poveznica: https://kartevgi.hismus.hr/


sedamdesetprva

Autor: Mislav Barić, Petra Braun, Ana Filep, Andreja Smetko
Godina: 2021.
Poveznica: https://www.hismus.hr/hr/izlozbe/aktualne-izlozbe/sedamdesetprva/

Cijena: 4,00 €


Flashback '91.

Autor: Ivica Nevešćanin, Nikola Seiwerth
Godina: 2021.
Poveznica: https://www.hismus.hr/hr/izlozbe/aktualne-izlozbe/flashback-91/

Cijena: 10,00 €


"Mač - Jednom davno ..."


Vodič kroz edukativnu djelatnost Hrvatskog povijesnog muzeja


Vodič kroz dokumentacijske fondove Hrvatskog povijesnog muzeja

Autor: Jelena Balog Vojak
Godina: 2020.

Cijena: 4,00 €Na vrh