Izdavaštvo

Pretraživanje

 

Ikonostas slikarske škole Simeona Baltića iz Gomirja


Ljudevit Gaj (1809 - 1872)

Autor: Marijana Schneider
Godina: 1972.


Dvorac Golubovec

Autor: Lelja Dobronić
Godina: 1972.


Zbirka srpskih knjiga od XV do sredine XIX stoljeća


Narodne nošnje u slikarstvu i grafici XIX stoljeća


Eugen Kvaternik i Rakovička buna

Autor: Nikša Stančić
Godina: 1971.


125 godina hrvatske opere

Autor: Slavko Batušić
Godina: 1971.


Zbirka umjetnički obrađenog metala Srba u Hrvatskoj


Hrvatski knezovi Zrinski i Frankopani

Autor: Milan Kruhek, Miljenko Pandžić
Godina: 1971.


Povijesni spomenici grada Zagreba, svezak 20

Godina: 1971.
Napomena: serijska publikacijaNa vrh