Izdavaštvo

Pretraživanje

 

Ivan Kukuljević Sakcinski - začetnik hrvatskog identiteta

Godina: 2016.

Cijena: 22,00 € / 165,76 kn


Statističko-topografski upitnici za područje Banske Hrvatske i Vojne krajine iz 1850. i 1858. godine

Autor: Ela Jurdana
Godina: 2016.

Cijena: 4,00 € / 30,14 knLica rata

Autor: Ivica Nevešćanin
Godina: 2016.

Cijena: 6,00 € / 45,21 kn


Za čast i slavu (elektroničko izdanje kataloga zbirke)

Autor: Boris Prister
Godina: 2015.

Cijena: 7,00 € / 52,74 kn


Domovinski rat - animirana karta (dvojezično izdanje)

Autor: Matea Brstilo Rešetar; Ivica Nevešćanin; Andreja Smetko
Godina: 2015.

Cijena: 4,00 € / 30,14 kn


Bez ruma nema šturma!

Autor: Ana Filep, Zdenka Šinkić
Godina: 2014.
Poveznica: http://www.bezrumanemasturma.hismus.hr/index.html


Slike Velikog rata - radna bilježnica


Slike Velikog rata

Autor: Marina Bregovac Pisk
Godina: 2014.
Poveznica: http://www.hismus.hr/hr/izlozbe/aktualne-izlozbe/slike-velikog-rata/

Cijena: 11,00 € / 82,88 kn


Gnalić - blago potonulog broda iz 16. stoljeća - radna bilježnicaNa vrh