Pretraživanje

 


Lica rata

Autor: Ivica Nevešćanin
Godina: 2016.

Cijena: 5,31 € / 40,00 kn


Za čast i slavu (elektroničko izdanje kataloga zbirke)

Autor: Boris Prister
Godina: 2015.

Cijena: 6,64 € / 50,00 kn


Domovinski rat - animirana karta (dvojezično izdanje)

Autor: Matea Brstilo Rešetar; Ivica Nevešćanin; Andreja Smetko
Godina: 2015.

Cijena: 3,72 € / 28,00 kn


Bez ruma nema šturma!

Autor: Ana Filep, Zdenka Šinkić
Godina: 2014.
Poveznica: http://www.bezrumanemasturma.hismus.hr/index.html


Slike Velikog rata - radna bilježnica


Slike Velikog rata

Autor: Marina Bregovac Pisk
Godina: 2014.
Poveznica: http://www.hismus.hr/hr/izlozbe/aktualne-izlozbe/slike-velikog-rata/

Cijena: 10,62 € / 80,00 kn


Gnalić - blago potonulog broda iz 16. stoljeća - radna bilježnica


Domovinski rat

Autor: Matea Brstilo Rešetar, Ivica Nevešćanin, Andreja Smetko
Godina: 2013.
Poveznica: http://www.hismus.hr/hr/izlozbe/arhiva-izlozbi/domovinski-rat/

Cijena: 19,91 € / 150,00 kn


Gnalić – blago potonulog broda iz 16. stoljećaNa vrh