Dokumenti muzeja

Statut muzeja

ZAKONI I PRAVILNICI

Zakoni i pravilnici (na stranicama Muzejskoga dokumentacijskog centra)

POSTUPCI STVARANJA OBVEZA

Na temelju članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10.) i članka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 78/11.) donosi se Procedura stvaranja ugovornih obveza u Hrvatskom povijesnom muzeju.

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura praćenja i naplate prihoda

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura o korištenju službenog vozila

Procedura o upravljanju i raspolaganju nekretninama

Procedura zaprimanja i provjere računa

FINANCIJSKI PLANOVI

Financijski plan za 2013.

Financijski plan za 2014.

Financijski plan za 2015.

Rebalans financijskog plana za 2015.

Financijski plan za 2016.

Financijski plan za 2017.

Financijski plan za 2018.

Financijski plan za 2019.

Plan programskih aktivnosti za 2019. 

Plan programskih aktivnosti za 2019.  - I izmjena

Plan proračuna za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Plan programskih aktivnosti za 2020.

Izmjene po rebalansu plana programskih aktivnosti za 2020.

Rebalans plana proračuna za 2020.

Financijski plan 2020. po II. Rebalansu, Plan proračuna za 2021. i Projekcija za 2022. i 2023

Plan programskih aktivnosti za 2021.

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Financijski izvještaji za 2014.

Financijski izvještaji za 2015.

Financijski izvještaji za 2016.

Financijski izvještaji za 2017.

Financijski izvještaji za 2018. 

Financijski izvještaji za 2019.

Financijski izvještaji za 2020.

 

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O RADU

Godišnja izvješća o radu (na stranicama Muzejskoga dokumentacijskog centra)

 

 

Dokumenti


Na vrh