Impresum

  • Nakladnik: Hrvatski povijesni muzej
  • Za nakladnika: Matea Brstilo Rešetar
  • Uredništvo: Ela Jurdana, Snježana Pavičić
  • Administracija: Zdenka Šinkić, Ana Filep
  • Fotografije: Ivana Asić
  • Dizajn i održavanje: Studio Revolucija
  • Prijevod na engleski: Apostrof d.o.o., Maja Mladinov

© Hrvatski povijesni muzej, 2011.