Izdavaštvo

Pretraživanje

 

Oslobođenje. Tuđe nećemo - svoje nedamo


Rade Končar - sekretar CK KPH

Autor: Sonja Kolar
Godina: 1984.

Narodna fronta

Autor: Rudolf Polšak
Godina: 1984.

Sjećanje na ljudsku tragediju


Prvi kongres kulturnih radnika Hrvatske i Likovna izložba umjetnika partizana učesnika kongresa


Nove akvizicije Muzeja revolucije naroda Hrvatska 1983


Kroz prozore prošlosti

Autor: Marija Šercer
Godina: 1984.

Odlikovanja

Autor: Boris Prister
Godina: 1984.

Cijena: 50,00 kn


Ivan Goran Kovačić

Autor: Sonja Kolar, Jure Kaštelan
Godina: 1983.

Zbirka Dragutina Schwartza

Autor: Marija Šercer
Godina: 1983.


Na vrh