Pretraživanje


 • El Shatt - zbjeg iz Hrvatske u pustinji Sinaja, Egipat (1944.-1946.)

  El Shatt - zbjeg iz Hrvatske u pustinji Sinaja, Egipat (1944.-1946.)

  Katalozi izložbi
  Godina: 2007.

  Cijena: 157,00 kn

 • Rodna kuća Nikole Tesle u Smiljanu

  Rodna kuća Nikole Tesle u Smiljanu

  Vodiči izložbi
  Godina: 2006.

  Cijena: 20,00 kn

 • Dadoh zlato za željezo

  Dadoh zlato za željezo

  Vodiči izložbi
  Autor: Jelena Borošak Marijanović
  Godina: 2006.

  Cijena: 10,00 kn

 • Fotografski albumi u zbirci fotografija, filmova i negativa Hrvatskoga povijesnog muzeja

  Fotografski albumi u zbirci fotografija, filmova i negativa Hrvatskoga povijesnog muzeja

  Katalozi zbirki
  Autor: Rhea Ivanuš
  Godina: 2006.

  Cijena: 126,00 kn

 • Cimelia Croatica : iz zbirke Ive Dubravčića

  Cimelia Croatica : iz zbirke Ive Dubravčića

  Katalozi izložbi
  Godina: 2004.

  Cijena: 105,00 kn

 • Život u palači : od 1764. do 2004. godine

  Život u palači : od 1764. do 2004. godine

  Vodiči izložbi
  Autor: Marina Bregovac Pisk
  Godina: 2004.

  Cijena: 126,00 kn

 • Palača Hrvatskog povijesnog muzeja : The Palace of the Croatian History Museum : 1764. - 2004.

  Palača Hrvatskog povijesnog muzeja : The Palace of the Croatian History Museum : 1764. - 2004.

  Ostala izdanja
  Autor: Lelja Dobronić; Ankica Pandžić
  Godina: 2004.
  Napomena: monografija

  Cijena: 53,00 kn

 • Fond filmske građe u zbirci fotografija, filmova i negativa Hrvatskoga povijesnog muzeja

  Fond filmske građe u zbirci fotografija, filmova i negativa Hrvatskoga povijesnog muzeja

  Katalozi zbirki
  Autor: Nataša Mataušić
  Godina: 2004.

  Cijena: 105,00 kn

 • Sakralno kiparstvo u Hrvatskome povijesnom muzeju u Zagrebu

  Sakralno kiparstvo u Hrvatskome povijesnom muzeju u Zagrebu

  Katalozi zbirki
  Autor: Snježana Pavičić
  Godina: 2003.

  Cijena: 157,00 kn

 • Ivan Goran Kovačić i njegov zavičaj

  Ivan Goran Kovačić i njegov zavičaj

  Katalozi izložbi
  Autor: Lucija Benyowsky
  Godina: 2003.
  Poveznica: http://www.hismus.hr/hr/izlozbe/aktualne-izlozbe/ivan-goran-kovacic-i-njegov-zavicaj-2003-lukovdol/

  Cijena: 63,00 kn