Usluge

Usluge se naplaćuju prema cjeniku usluga Hrvatskog povijesnog muzeja 

Za sve ostale informacije kontaktirajte nas na:

Tel. 00385 1/4851-900
Fax. 00385 1/4851-909
e-mail: tajnistvo@hismus.hr

Dokumenti