Muzejsko edukativne akcije

U muzeju se nekoliko puta godišnje organiziraju pedagoške akcije u sklopu posebnih događanja, kao što su Međunarodni dan muzeja ili Noć muzeja. Muzej organizira i druga posebna događanja, povodom obilježavanja obljetnica važnih događaja ili datuma, najčešće vezanih uz tekuću izložbu.

Svake godine u proljeće muzeje sudionike EMA-e povezuje jedna tema, koju svatko predstavlja na svoj način, a ove godine naša zajednička tema su TAJNE. Od 25. travnja do 18. svibnja saznaj više o tajnama u Hrvatskom povijesnom muzeju OVDJE.

 


Dokumenti