Novo izdanje Muzeja!!!

Hrvatski povijesni muzej izdao je početkom travnja 2020. novu publikaciju, Vodič kroz dokumentacijske fondove Hrvatskog povijesnog muzeja. Na 48 stranica donosi osam poglavlja: Uvod, Općenito o muzejskoj dokumentaciji, Razvoj dokumentacije u Hrvatskom povijesnom muzeju, Dokumentacija Hrvatskog povijesnog muzeja, Fondovi sekundarne dokumentacije Hrvatskog povijesnog muzeja, Korisnici i sekundarna dokumentacija, Dodaci, Literatura. Na kraju, Vodič u Dodacima donosi popis održanih izložbi Hrvatskog povijesnog muzeja, publikacija povezanih s održanim izložbama, tematskih radionica, te izbor iz bibliografije radova o muzejskoj dokumentaciji. Kako su izložbena i izdavačka djelatnost Hrvatskog povijesnog muzeja bogate i nadopunjuju se novim projektima, ova dva popisa (Popis izložbi u organizaciji Hrvatskog povijesnog muzeja od 1925. i Popis publikacija povezanih s djelatnošću Hrvatskog povijesnog muzeja) ne nalaze se kao tiskani prilozi u Vodiču, već na mrežnim stranicama Muzeja.

Moguće im je pristupiti putem otisnutog QR koda u Vodiču, ali i posjetom mrežnih stranica Muzeja. Na taj način ostavljena je mogućnost kontinuiranog praćenja izložbene i izdavačke djelatnosti Hrvatskog povijesnog muzeja.

Vodič kroz dokumentacijske fondove Hrvatskog povijesnog muzeja namijenjen je različitim profilima korisnika, od stručnjaka, znanstvenika do školske populacije i građanstva. Nastoji  odgovoriti na pitanja razlike između primarne i sekundarne dokumentacije, te objašnjava kako koristiti dokumentacijske fondove Hrvatskog povijesnog muzeja i što se u njima može pronaći.

Vodič kroz dokumentacijske fondove Hrvatskog povijesnog muzeja

Na vrh