Međunarodna izložba "IMAGINING THE BALKANS..."

Narodni muzej Slovenije (9. travnja - 28. kolovoza 2013. godine)

Izložba Imagining the Balkans - Identities and Memory in the Long 19th Century (Zamišljajući Balkan - identiteti i sjećanja u dugom 19. stoljeću) međunarodni je izložbeni projekt u koji su uključeni nacionalni povijesni muzeji zemalja jugoistočne Europe: Nacionalni povijesni muzej Albanije (Albanija), Muzej Republike srpske (Bosna i Hercegovina), Nacionalni povijesni muzej Bugarske (Bugarska), Levantinski gradski muzej, Nikozija (Cipar), Narodni muzej Crne Gore (Crna Gora), Hrvatski povijesni muzej (Hrvatska), Nacionalni povijesni muzej Grčke (Grčka), Makedonski muzej (Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija), Njemački povijesni muzej (Njemačka), Nacionalni povijesni muzej Rumunjske (Rumunjska), Narodni muzej Slovenije (Slovenija) i Povijesni muzej Srbije (Srbija).

Koordinator projekta je UNESCO-ov Regionalni ured za znanost i kulturu u Europi (Venecija, Italija) u suradnji s Međunarodnim vijećem muzeja (ICOM) i Međunarodnim odborom za izložbe i razmjenu (ICEE). Projekt je ostvaren je okviru UNESCO-ve globalne inicijative "Culture: a Bridge to Developement“. Hrvatski povijesni muzej uključen je u projekt od 2010. godine na prijedlog Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Suradnja dvanaest nacionalnih povijesnih muzeja zemalja jugoistočne Europe osmišljena je i organizirana u svrhu jačanja interkulturalnog dijaloga na temelju promišljanja o zajedničkim identitetima i sjećanjima. Izložbom se nastoji podsjetiti i oživjeti pogled na društvene, političke, ekonomske i kulturne promjene kod zemalja na području jugoistočne Europe, te ukazati na činjenicu da su se njihovi nacionalni identiteti i sjećanja oblikovali u suodnosu s drugim susjednim narodima iz regije i šire. Izložba nosi ime po istoimenom naslovu knjige „Imagining the Balkans“ povjesničarke Marie Todorove, koja je ujedno i recenzentica izložbe.

Muzejski predmeti dvanaest nacionalnih povijesnih muzeja, raspoređeni unutar 10 tematskih cjelina prezentirat će ključne procese nacionalne integracije, transformacije društva, kulturno-povijesnih i društveno-socijalnih okvira te zajednička iskustva, obilježja i povijesnu interakciju unutar „dugog“ 19. stoljeća, izbjegavajući tako narative te kontrastno i linearno prezentiranje nacionalne povijesti.

Izložbene cjeline:

  1. Intro „Coffee Shop“,
  2. Living in the Old World (Život u starom svijetu),
  3. Travelling, Communicating (Putovanje i komuniciranje),
  4. A new Social Order and the Rise of the Middle Classes (Novi društveni poredak i uspon srednjih klasa),
  5. Creating and Diffusing Knowledge (Stvaranje i širenje znanja),
  6. Mapping (Mapiranje),
  7. Using History, Making Heroes (Korištenje povijesti, stvaranje junaka),
  8. Public Celebrations (Javne proslave),
  9. Image of the Nation (Slika nacije),
  10. Epilog „Whose is this Song?“ („Čija je ovo pjesma?“) 

Izložba će putovati po zemljama Jugoistočne Europe uključenima u projekt, a prvo gostovanje organizirano je u Narodnom muzeju Slovenije u Ljubljani, gdje će se izložba otvoriti 8. travnja 2013. u povodu godišnjeg sastanka Vijeća ministara kulture jugoistočne Europe.

 

Izložba „Imagining the Balkans – Identities and Memory in the Long 19th Century“ može se razgledati u Narodnom muzeju Slovenije od 9. travnja do 28. kolovoza 2013. godine. 

RADNO VRIJEME:

ponedjeljak - nedjelja: 10 – 18

četvrtak: 10 – 20 

KONTAKT:

Narodni muzej Slovenije

Prešernova 20, 1000 Ljubljana

tel.: +386 1 241 44 00

faks: +386 1 241 44 22 

www.nms.si

IMAGINING THE BALKANS IDENTITIES AND MEMORY IN THE LONG 19th CENTURY; detalj ovitka kataloga izložbe

Na vrh