Izložba - Marija Terezija i njezini suvremenici u Hrvatskoj

Prepoznavajući značenje vladavine Marije Terezije i njezin utjecaj na hrvatsku nacionalnu povijest i baštinu, Hrvatski institut za povijest, Hrvatski državni arhiv i Hrvatski povijesni muzej pokrenuli su institucionalnu suradnju vezano za obilježavanje 300. obljetnice njezina rođenja priređujući međunarodnu konferenciju popraćenu izložbama pod nazivom „King“ Maria Theresia / „Kralj“ Marija Terezija.

Izložbe koje prate konferenciju organizirane su u dvorani barokne palače Hrvatskoga povijesnog muzeja te auli Hrvatskoga državnog arhiva. Iste imaju za cilj potkrijepiti izlaganja konferencije izvornicima i preslicima muzejskoga i arhivskog gradiva, koje svjedoči o razdoblju, utjecaju te neizbrisivome tragu koji je ostavila vladavina Marije Terezije u hrvatskim zemljama u području politike, prava, teritorijalnoga ustrojstva, te kulture i društva u cjelini.

Otvaranje izložbe Nos Maria Theresia … Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniaeque regina apostolica“ u Hrvatskome državnom arhivu (Marulićev trg 21) održano je u ponedjeljak, 10. travnja u 14:00 sati, a otvaranje izložbe „Marija Terezija i njezini suvremenici u Hrvatskoj“ u Hrvatskome povijesnom muzeju (Matoševa 9) održano je u utorak, 11. travnja u 11:00 sati.

Izložba u Hrvatskom državnom arhivu je otvorena za javnost do 9. lipnja, a u Hrvatskom povijesnom muzeju do 9. srpnja 2017. godine.

Ovdje možete preuzeti materijale vezane uz konferenciju i izložbe: 
Pozivnica
Program
Deplijan izložbe HDA
Deplijan izložbe HPM
Plakat


Na vrh