Međunarodna izložba "IMAGINING THE BALKANS..."

Povijesni muzej Srbije (9. rujna - 6. studenog 2013. godine)

Izložba Imagining the Balkans - Identities and Memory in the Long 19th Century (Zamišljajući Balkan - identiteti i sjećanja u dugom 19. stoljeću) međunarodni je izložbeni projekt u koji su uključeni nacionalni povijesni muzeji zemalja jugoistočne Europe: Nacionalni povijesni muzej Albanije (Albanija), Muzej Republike srpske (Bosna i Hercegovina), Nacionalni povijesni muzej Bugarske (Bugarska), Levantinski gradski muzej, Nikozija (Cipar), Narodni muzej Crne Gore (Crna Gora), Hrvatski povijesni muzej (Hrvatska), Nacionalni povijesni muzej Grčke (Grčka), Makedonski muzej (Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija), Nacionalni povijesni muzej Rumunjske (Rumunjska), Narodni muzej Slovenije (Slovenija), Povijesni muzej Srbije (Srbija), te Njemački povijesni muzej (Njemačka). Hrvatski povijesni muzej uključen je u projekt od 2010. godine na prijedlog Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Koordinator projekta je UNESCO-ov Regionalni ured za znanost i kulturu u Europi (Venecija, Italija). Projekt je ostvaren je okviru UNESCO-ve globalne inicijative "Culture: a Bridge to Developement“ te uz financijsku potporu UNESCO-a (Intersectoral Platform for a Culture of Peace and Non-Violence), Međunarodnog vijeća muzeja (ICOM) i Međunarodnog odbora za izložbe i razmjenu (ICOM/ICEE).

Suradnja jedanaest nacionalnih povijesnih muzeja zemalja jugoistočne Europe osmišljena je i organizirana u svrhu jačanja interkulturalnog dijaloga na temelju promišljanja o zajedničkim identitetima i sjećanjima. Izložbom se nastoji podsjetiti i oživjeti pogled na društvene, političke, ekonomske i kulturne promjene kod zemalja na području jugoistočne Europe, te ukazati na činjenicu da su se njihovi nacionalni identiteti i sjećanja oblikovali u suodnosu s drugim susjednim narodima iz regije i šire. Izložba nosi ime po istoimenom naslovu knjige „Imagining the Balkans“ povjesničarke Marie Todorove, koja je ujedno i recenzentica izložbe.

Muzejski predmeti jedanaest nacionalnih povijesnih muzeja, raspoređeni unutar 10 tematskih cjelina prezentirat će ključne procese nacionalne integracije, transformacije društva, kulturno-povijesnih i društveno-socijalnih okvira te zajednička iskustva, obilježja i povijesnu interakciju unutar „dugog“ 19. stoljeća, izbjegavajući tako narative te kontrastno i linearno prezentiranje nacionalne povijesti.

Izložbene cjeline:

  1. Intro „Coffee Shop“,
  2. Living in the Old World (Život u starom svijetu),
  3. Travelling, Communicating (Putovanje i komuniciranje),
  4. A new Social Order and the Rise of the Middle Classes (Novi društveni poredak i uspon srednjih klasa),
  5. Creating and Diffusing Knowledge (Stvaranje i širenje znanja),
  6. Mapping (Mapiranje),
  7. Using History, Making Heroes (Korištenje povijesti, stvaranje junaka),
  8. Public Celebrations (Javne proslave),
  9. Image of the Nation (Slika nacije),
  10. Epilog „Whose is this Song?“ („Čija je ovo pjesma?“)

Nakon prvog gostovanja u Narodnom muzeju Slovenije u Ljubljani, izložba se ponovno može razgledati u Povijesnom muzeju Srbije u Beogradu od 9. rujna do 6. studenog 2013. godine.

Potom slijedi gostovanje u Bukureštu (Rumunjskoj) i ostalim zemljama uključenim u projekt.

RADNO VRIJEME:

utorak - nedjelja: 12 – 19

KONTAKT:

Istorijski muzej Srbije

Trg Nikole Pašića 11, 11000 Beograd (Republika Srbija)

tel.: +381 11 3398 018

istorijskimuzej@imus.org.rs

www.imus.org.rs

IMAGINING THE BALKANS IDENTITIES AND MEMORY IN THE LONG 19th CENTURY; detalj ovitka kataloga izložbe

Na vrh