Izložba "AKO TEBE ZABORAVIM…"

Hrvatski povijesni muzej na inicijativu Ministarstva kulture Republike Hrvatske priredio je izložbu pod naslovom AKO TEBE ZABORAVIM… - Holokaust u Hrvatskoj 1941. – 1945. / zadnje odredište Auschwitz. Izložba je otvorena za javnost u Francuskom paviljonu (Savska cesta 25)  od 6. veljače 2020. do 21. travnja 2020, radnim danom od 10:00 do 18:00 te subotom i nedjeljom od 10:00 do 13:00. Ulaz je besplatan.

Izložba se tematski odnosi na stradanja Židova iz Hrvatske za vrijeme Drugoga svjetskog rata s posebnim naglaskom na sudbine Židova deportiranih u Koncentracijski logor Auschwitz-Birkenau u Poljskoj. Otvorena je u Francuskom paviljonu, autentičnom mjestu stradanja Židova iz Zagreba i drugih mjesta Hrvatske ispred kojega su bili sabirani i deportirani željezničkim vagonima u koncentracijske logore.

 Izložbena građa – sudbine ubijenih, svjedočanstva preživjelih, sačuvani, malobrojni izvorni predmeti iz logora, fotografije i dokumenti iz hrvatskih i međunarodnih muzejskih i arhivskih institucija kao i oni posuđeni od obitelji stradalnika te Pravednika među narodima – raspoređena je u četiri tematske cjeline:

 I. Ekskomunikacija
II. Koncentracija i likvidacija
III. Auschwitz (Oświęcim) – tvornica smrti
IV. Sjaj u tami

 Prva cjelina, „Ekskomunikacija“smješta nas u prostor i vrijeme. Njome se posjetiteljima pruža uvid u širi kontekst povijesnih zbivanja te ukazuje na sustav terora uspostavljen na području Nezavisne Države Hrvatske (NDH) protiv židovskog, srpskog i romskog stanovništva, komunista i antifašista te posebice na odnos prema židovskom stanovništvu koje je bilo podvrgnuto rasnim zakonima i kao takvo posve obespravljeno.

U drugoj se cjelini, nazvanoj „Koncentracija i likvidacija“, nastoji ukazati na sustav logora u NDH kao i na drugim područjima današnje Republike Hrvatske (Istra i Hrvatsko Primorje te Međimurje) koja su u to vrijeme bila pod talijanskom, odnosno mađarskom aneksijom i/ili okupacijom. Daje se naglasak i na logor Jasenovac koji je postao simbolom ustaškog terora i stradanja Židova, Srba, Roma i antifašista. Naime, i prije masovnih deportacija Židova u logor Auschwitz u kolovozu 1942. i svibnju 1943. godine, u logorima na području NDH ubijena je većina hrvatskih i bosansko-hercegovačkih Židova.

U trećoj cjelini„Auschwitz (Oświęcim) – tvornica smrti“ napose se prezentira logor u kojemu je u razdoblju od 1942. do 1944. stradao velik dio židovskog stanovništva s područja NDH, ali i s područja Istre, Hrvatskog primorja i Međimurja. Obuhvaćeni su i neki drugi logori, poput Mauthausena, Bergen-Belsena i Buchenwalda, u kojima je također stradavalo židovsko i drugo stanovništvo.

Posljednja cjelina, nazvana „Sjaj u tami“ prezentira Židove, sudionike antifašističkog otpora te hrvatske Pravednike među narodima, pojedince koji su sudjelovali u spašavanju Židova, time izlažući pogibelji i vlastiti život.

 U okviru ovih tematskih cjelina, prikazane su pojedinačne sudbine stradalnika, posebice Židova. Organizatori i izvršitelji zločina predstavljeni su unutar pojedinih tematskih cjelina s obzirom na kontekst, njihovu ulogu u datom vremenu i prostoru. Izložba obuhvaća i izbor fotografija stradalnika, Židova iz različitih hrvatskih gradova i mjesta, koji su stradali u ustaškim logorima i Auschwitzu.

Prikazani su i videoisječci, svjedočenja preživjelih logoraša iz Auschwitza – Branka Lustiga, Tonke Petričević, Olega Mandića i Ota Konsteina.

 Pored navedenih cjelina na izložbi je prikazana i metodologija izrade poimeničnog popisa žrtava logora Auschwitz-Birkenau s područja Hrvatske, a koja se od 2017. godine provodi u Hrvatskome državnom arhivu. U cilju objašnjenja postupka verifikacije žrtava, zasnovanog na izvornom povijesnom gradivu, na izložbi je prezentirano nekoliko primjera utvrđivanja žrtava toga logorskog sustava.

 U tom pogledu valja napomenuti da su se u pripremi izložbe ujedno koristili i rezultati višegodišnjeg istraživanja za potrebe izrade novoga nacionalnog postava Republike Hrvatske u Državnom muzeju Auschwitz-Birkenau u Poljskoj koji se odvija uz potporu UNESCO-ovog ureda u Veneciji te IHRA-e (International Holocaust Remembrance Alliance).

 Konačno, izložbom AKO TEBE ZABORAVIM… - Holokaust u Hrvatskoj 1941. – 1945. / zadnje odredište Auschwitz Hrvatski povijesni muzej nastavlja svoju osnovnu programsku djelatnost u prezentaciji značajnih zbivanja u hrvatskoj povijesti i tema teškoga povijesnog naslijeđa s konačnim ciljem realizacije stalnog postava.

 Naslovom izložbe AKO TEBE ZABORAVIM... preuzetim iz biblijskog Psalma 137,5 simbolično upućujemo na posljedice djelovanja nedemokratskog, netolerantnog i rasističkog ustaškog režima koje se ne smiju zaboraviti.

Ujedno, ukazujemo na potrebu daljnjeg promicanja znanstvenog rada i istraživanja te odgovornost struke u propitivanju i prezentaciji izuzetno turbulentnog, tragičnog i kratkog razdoblja hrvatske povijesti (1941. –1945.) na temelju znanstveno utvrđenih povijesnih činjenica i suvremenih metoda muzeološke prakse.

 

IMPRESUM

Izložba se održava pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske.

 ORGANIZATOR
Hrvatski povijesni muzej

 SUORGANIZATOR
Hrvatski državni arhiv

 GLAVNI PARTNER NA IZLOŽBI
Studentski centar u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu

 AUTORICA IDEJNE KONCEPCIJE IZLOŽBE
Nataša Mataušić, Hrvatski povijesni muzej

 AUTORICE IZLOŽBE I TEKSTOVA
Nataša Mataušić, Hrvatski povijesni muzej
Rajka Bućin, Hrvatski državni arhiv

 POSTAV I VIZUALNI IDENTITET IZLOŽBE
Damir Gamulin
Antun Sevšek

 ZVUČNA KULISA
Nives Sertić

 VIDEO
Izjave bivših zatočenika logora Auschwitz-Birkenau:
Oto Konstein (autorica: Mira Wolf, snimatelj: Miljenko Bolanča)
Branko Lustig (autorica: Mira Wolf, snimatelj: Miljenko Bolanča)
Oleg Mandić (snimatelj: Robert Kalčić)
Tonka Petričević (snimatelj: Dubravko Kuhta)
 Postprodukcija: Mira Wolf

 TEHNIČKA IZVEDBA I POSTAV
Hrvatski povijesni muzej: Tomislav Degmečić, Mirana Jušić, Ivo Margaretić, Ozren Solić, Ivica Tarle, Zdenka Šinkić
Studentski centar u Zagrebu
Ars kopija d.o.o.
Prima promus d.o.o.
Sliško Trio FML j.d.o.o.

 RASVJETA
Ivica Tarle, Hrvatski povijesni muzej

 LEKTURA
Silvija Brkić Midžić

 PRIJEVOD
Marina Schumann

 POSUDBE I KORIŠTENJE FOTOGRAFIJA GRAĐE
 Obitelj Birtić-Ujević, Zagreb
Jasminka Domaš, Židovska vjerska zajednica Bet Israel, Zagreb
Milivoj Dretar, Ludbreg
Vladimir Kalšan, Čakovec
Oleg Mandić, Opatija
Sanja Simper, Lovran
Stribor Uzelac Schwendemann, Slavonski Brod
Mira Wolf, Židovska općina Zagreb
 Državni arhiv Rijeka
Državni muzej Auschwitz-Birkenau
Gradski muzej Vinkovci
Gradski muzej Varaždin
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Hrvatski državni arhiv
Hrvatski povijesni muzej
Istorijski arhiv Beograd
Javna ustanova Spomen područje Jasenovac
Jevrejski istorijski muzej, Beograd
Muzej Brodskog Posavlja
Muzej grada Koprivnice
Muzej grada Rijeke
Muzej Međimurja Čakovec
Muzej Slavonije Osijek
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Židovska općina Osijek
Židovska općina Zagreb
Židovska vjerska zajednica Bet Israel, Zagreb

 KONZULTANTI
Naida Michal Brandl, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ivo Goldstein, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 STRUČNI SURADNICI
Nataša Babić, Muzej grada Rijeke
Ivanka Cafuta, Muzej Brodskog Posavlja
Goran Hutinec, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Grgur Marko Ivanković, Muzej Slavonije Osijek
Draženka Jalšić-Ernečić, Muzej grada Koprivnice
Danijel Petković, Gradski muzej Vinkovci
Spomenka Težak, Gradski muzej Varaždin

 ZAHVALJUJEMO SVIMA KOJI SU ULOŽILI SVOJE VRIJEME I ENERGIJU TE DOPRINIJELI OSTVARENJU OVOGA IZLOŽBENOG PROJEKTA.

Na vrh