Otvorenje izložbe " Varvaria / Breberium / Bribir: razotkrivanje slojeva"

Hrvatski povijesni muzej ima čast pozvati Vas na otvorenje izložbe "Varvaria / Breberium / Bribir: razotkrivanje slojeva" 21. studenoga 2019. u 19 sati.

Bribirska glavica jedan je od najvažnijih arheoloških lokaliteta u Hrvatskoj. Zbog povoljnoga prometnog i strateškog položaja oduvijek je imala funkciju utvrde, a poznato je kako se tu nalazila liburnska i rimska Varvaria pa srednjovjekovni Breberium, sjedište najmoćnijeg hrvatskog srednjovjekovnoga roda Šubića Bribirskih. Vidljive ruševine na Bribirskoj glavici i bogata prošlost pobudile su zanimanje arheologa koje traje više od 100 godina.

 Izložba je rezultat suradnje dvaju nacionalnih muzeja – Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu i Hrvatskoga povijesnog muzeja u Zagrebu. U prikazu i prezentaciji teme suradnji dvaju muzeja priključio se i Muzej grada Šibenika. Lokalitet Bribirska glavica sa svojim bogatim arheološkim slojevima – od prapovijesti pa sve do ranog novog vijeka – tema je zajedničke arheološko-povijesne izložbe, ali i spona budućih stalnih postava dvaju muzeja. Osnovica izložbe arheološki je materijal, pronađen stoljetnim naporima generacija arheologa, a arheološki materijal bribirskoga srednjovjekovnog sloja predstavljen je u širem povijesnom kontekstu, putem prvorazrednih pisanih povijesnih izvora te likovnih i umjetničkih djela, od kojih je dio po prvi put izložen na takav način da tvori jedinstvenu kulturno-povijesnu cjelinu. Nekoliko je ciljeva koji se žele postići izložbom: ukazati na povijesni kontinuitet života na Bribiru i potaknuti mjerodavne institucije na shvaćanje važnosti daljnjeg istraživanja, njegove zaštite i prezentacije, ukazati na stanje i položaj obaju muzeja bez stalnih postava, izborom građe istaknuti njihov nacionalni značaj i međusobno nadopunjavanje muzejskih fundusa te naglasiti interdisciplinarnost arheologije, historiografije i povijesti umjetnosti koja se ogleda u koncepciji izložbe.


Na vrh