Počeci edukativne djelatnosti u Hrvatskom povijesnom muzeju sežu u kasne ’60-te godine prošloga stoljeća. Ona ima ulogu spone između muzejskog sadržaja – izložbe/muzealija, i posjetitelja/primatelja muzejskih informacija. Kako je Hrvatski povijesni muzej ustanova od nacionalnog značaja, s više od 300 000 muzejskih predmeta, ona zauzima važnu ulogu u predstavljanju hrvatske povijesti i kulturne baštine mladim naraštajima, ali i odraslim (domaćim i stranim) posjetiteljima.

U Muzeju se provode razni oblici edukativnog djelovanja. Najčešći oblik su vodstva posjetitelja po tekućoj izložbi, u kojima se na zanimljiv način približavaju i pobliže objašnjavaju muzejski sadržaji. No, ovo nije jedini način prenošenja znanja (mlađim) generacijama u Muzeju, već se uz takva vodstva posjetiteljima nude i dodatni sadržaji, u obliku raznih radionica i/ili igara. Radionicama se pomoću originalne muzejske građe i njenih reprodukcija posjetiteljima na interaktivan način predstavljaju raznovrsne teme.

Ovakvim pristupom naglašava se komunikacijska i edukativna uloga muzeja, što za sobom povlači jačanje interesa publike i jačanje svijesti o važnosti očuvanja baštine.

Tijekom perioda kada je Muzej zatvoren (zbog izmjena povremenih izložbi), u prostoru Muzeja ne održavaju se edukacijske radionice.

Budući da uslijed posljedica potresa Hrvatski povijesni muzej nije trenutno u mogućnosti vršiti daljnje javno djelovanje u Palači, odlučili smo se na terensko (na Vaš poziv dolazimo do Vas i Vaše ustanove), a u razdoblju koje je pred nama planiramo gostovanja te međuinstitucionalne suradnje s muzejskim i odgojno-obrazovnim institucijama.


Na vrh