Novo izdanje HPM

Statističko-topografski upitnici za područje Banske Hrvatske i Vojne krajine iz 1850. i 1858. godine je specijalizirano izdanje koje donosi jedinstvenu i metodičku analizu statističko-topografskih upitnika, tzv. Kukuljevićevih upitnika čije je tiskanje naručilo Bansko vijeće 1850. i 1858. godine, s namjerom da dobije detaljnije podatke o kulturnoj i prirodnoj baštini, gospodarstvu i obrazovanju stanovništva u vrijeme prvih modernizacijskih procesa 50-ih godina 19. stoljeća u tadašnjoj Banskoj Hrvatskoj i Vojnoj krajini.

Katalog prati DVD s digitalnim preslikama svih obrazaca koji se danas čuvaju u Hrvatskom povijesnom muzeju i Arheološkom muzeju u Zagrebu, a vrijednost ovog izdanja je u tome što sadrži prve zapise o institucionalnoj brizi za spomeničku baštinu, donosi analizu o rasprostranjenosti narječja i postignutom stupnju standardizacije hrvatskog jezika sredinom 19. stoljeća kao i opise narodnih nošnji i tradicijske odjeće iz tog vremena.

Materijali predstavljeni u ovom vrijednom izdanju i pripadajućem DVD-u bit će zanimljivi širokom krugu stručnjaka i istraživača – povjesničarima, jezikoslovcima, terenskim istraživačima i etnolozima, koji će u njemu naići na mnoge manje poznate činjenice iz svakodnevnog života Banovine Hrvatske i Vojne krajine kao i saznati više o njenim zanemarenim povijesno-društvenim aspektima.

Izdanje možete kupiti u suvenirnici Muzeja, a više o njemu možete saznati ovdje.