Pedagoški program

Izložbu „Ivan Kukuljević Sakcinski – začetnik hrvatskog identiteta“ prate edukativne aktivnosti u obliku radnih zadataka, sastavljenih kako bi potaknuli na istraživanje života Ivana Kukuljevića, kao i vremena u kojem je djelovao. Namijenjeni su učenicima osnovnih i srednjih škola, te kao putokaz pomažu u potrazi za odgovorima koje skrivaju izloženi muzejski predmeti.

Izložba je upotpunjena i pedagoško-animacijskim aktivnostima u obliku proširene stvarnosti, odnosno edukativne aplikacije kojom izložene slike i predmeti oživljavaju i daju nove mogućnosti učenja. Pa će se tako Kukuljevićevi predci s rodoslovnoga stabla sami predstaviti, a poznate slike Hrvatski narodni preporod i Hrvatski sabor te Bašćanska ploča doživjet će se u novome svjetlu, proširujući poglede stvarnoga svijeta.

Posjetite nas!