Priručnik za oblikovanje podataka za osnovne elemente opisa povijesnih zbirki

"Priručnik za oblikovanje podataka za osnovne elemente opisa povijesnih zbirki" rezultat je iskustva prikupljenoga tijekom terenskog rada na matičnoj djelatnosti Hrvatskoga povijesnoga muzeja u sklopu kojega su održane i dokumentacijsko-informatičke radionice o vođenju primarne muzejske dokumentacije te radionice o standardizaciji pojmovnika za obradu muzejskih predmeta u povijesnim i kulturno-povijesnim zbirkama. Temelji se na hrvatskoj muzejskoj legislativi, ICOM-ovom etičkom kodeksu za muzeje te međunarodnim smjernicama i domaćoj stručnoj literaturi. Priručnik donosi definicije i praktične preporuke za računalnu obradu muzejske građe imajući u vidu odgovornost muzejskih djelatnika koja se prvenstveno očituje u oblikovanju podataka koje unose u svoje baze podataka. Naglašeno je kako muzejski djelatnici svoja primarna stručna znanja trebaju oblikovati u informacije za korisnike, postojeće i one buduće. Posebna pažnja usmjerena je na elemente opisa od kojih su neki ključni za registraciju zbirki kao kulturnoga dobra. To su: vrsta/naziv; naslov; stvaratelj i uloga; mjesto nastanka/nabave; materjali; tehnike; mjere; broj komada/komponenti; stanje; oblik nabave; smještaj. Uz opis svakoga od navedenih elemenata opisa navedeni su i primjeri iz fundusa Hrvatskoga povijesnog muzeja. koja je navedena u prilogu Priručnika