Iz prošlosti domovine Hrvatske

Ivan Tišov: Stjepan Radić među seljacima, 1928. g., HPM/PMH-8820

Predavanje uz PowerPoint prezentaciju koje pruža povijesni pregled glavnih događaja iz hrvatske povijesti, od vremena dolaska Hrvata na područje između rijeke Drave i Jadranskog mora, do vremena stvaranja samostalne i suverene Republike Hrvatske.
(za osnovnoškolski uzrast)