Museum 1846.-1996.

Godina: 1996.

Cijena: 105,00 kn


Wappen - Wappenbrief - und Genealogiensammlung : Katalog der Wappen - Wappenbrief - und Genealogiensammlung

Autor: Vlasta Brajković
Godina: 1995.

Cijena: 120,00 kn


Grbovi, grbovnice i rodoslovlja: katalog zbirke grbova, grbovnica i rodoslovlja

Autor: Vlasta Brajković
Godina: 1995.

Cijena: 120,00 kn


Ferdinand Quiquerez 1845.-1893.

Autor: Marina Bregovac Pisk
Godina: 1995.

Cijena: 50,00 kn


Križevi iz fundusa Hrvatskog povijesnog muzeja

Autor: Snježana Pavičić
Godina: 1994.

Cijena: 63,00 kn


Čime se branila Hrvatska

Autor: Janko Jeličić
Godina: 1994.

Cijena: 20,00 kn


Ratkaji Velikotaborski

Godina: 1993.
Napomena: Izdavač: Društvo "Veliki Tabor"

Cijena: 30,00 kn


Znamenja vlasti i časti u Hrvatskoj u 19. stoljeću

Godina: 1993.

Cijena: 50,00 kn


Narodni pokreti u Hrvatskoj 1883-1903.

Autor: Ela Jurdana
Godina: 1993.

Cijena: 10,00 kn


Susret svjetova - Hrvati i Amerike

Godina: 1992.

Cijena: 6,00 knNa vrh