Narodni pokreti u Hrvatskoj 1883-1903.

Autor: Ela Jurdana
Godina: 1993.

Cijena: 10,00 kn


Susret svjetova - Hrvati i Amerike

Godina: 1992.

Cijena: 6,00 kn


Stari zagrebački obrti

Autor: Marija Šercer
Godina: 1991.

Cijena: 20,00 kn


Stjepan Radić

Godina: 1991.

Cijena: 20,00 kn


Odlikovanja Zbirke dr. Veljko Malinar, I. dio

Autor: Boris Prister
Godina: 1991.

Cijena: 63,00 kn


Hrvatske zemlje i francuska revolucija

Godina: 1989.

Cijena: 63,00 kn


Prošlost i baština Vinodola

Godina: 1988.

Cijena: 42,00 kn


Sportske značke i odličja do Univerzijade

Autor: Jelena Borošak Marijanović; Boris Prister
Godina: 1987.

Cijena: 5,00 kn


Odlikovanja

Autor: Boris Prister
Godina: 1984.

Cijena: 50,00 kn


Tursko oružje

Autor: Marija Šercer
Godina: 1983.

Cijena: 25,00 knNa vrh