Prošlost i baština Vinodola

Godina: 1988.

Cijena: 6,00 € / 45,21 kn


Sportske značke i odličja do Univerzijade

Autor: Jelena Borošak Marijanović; Boris Prister
Godina: 1987.

Cijena: 1,00 € / 7,53 kn


Odlikovanja

Autor: Boris Prister
Godina: 1984.

Cijena: 7,00 € / 52,74 kn


Tursko oružje

Autor: Marija Šercer
Godina: 1983.

Cijena: 4,00 € / 30,14 kn


Portreti 16 - 18. stoljeća

Autor: Marijana Schneider
Godina: 1982.

Cijena: 7,50 € / 56,51 kn


Pečatnjaci

Autor: Vlasta Brajković
Godina: 1980.

Cijena: 6,00 € / 45,21 kn


Povijesni spomenici grada Zagreba, svezak 21

Autor: serijska publikacija
Godina: 1975.
Napomena: serijska publikacija

Cijena: 2,00 € / 15,07 kn


Stare mjere

Autor: Maja Škiljan
Godina: 1975.

Cijena: 3,00 € / 22,60 kn


Slikar Ivan Zasche

Autor: Marijana Schneider
Godina: 1975.

Cijena: 7,50 € / 56,51 kn


Seljačka buna

Godina: 1973.

Cijena: 2,00 € / 15,07 knNa vrh