Likovna kolonija Monopoli-Cozzana 1944. : iz Likovne zbirke 20. stoljeća Hrvatskog povijesnog muzeja

Autor: Dolores Ivanuša
Godina: 2002.

Cijena: 63,00 kn


Zbirka kamenih spomenika

Autor: Lada Prister; Mirko Valentić
Godina: 2002.

Cijena: 105,00 kn


Balkanske i orijentalne puške s priborom : iz Zbirke oružja Hrvatskog povijesnog muzeja

Autor: Janko Jeličić
Godina: 2001.

Cijena: 105,00 kn


Zbivanja 1848. - 1849. na grafičkim listovima

Autor: Marina Bregovac Pisk
Godina: 2000.

Cijena: 73,00 kn


Hladno lovačko oružje Hrvatskoga povijesnog muzeja

Autor: Dora Bošković
Godina: 2000.

Cijena: 63,00 kn


Stoljeće promjena

Godina: 2000.

Cijena: 157,00 kn


Posjedi i gradovi obitelji Zrinskih i Frankopana

Godina: 1999.

Cijena: 20,00 kn


Slike mira : oživljena Hrvatska u vrijeme Karlovačkog mira 1699.

Autor: Dubravka Peić Čaldarović
Godina: 1999.

Cijena: 42,00 kn


Godina 1848. u Hrvatskoj

Godina: 1998.

Cijena: 105,00 kn


Tekstil paramenta : crkveni tekstil Hrvatskoga povijesnog muzeja

Autor: Snježana Pavičić
Godina: 1998.

Cijena: 53,00 knNa vrh