Čime se branila Hrvatska

Autor: Janko Jeličić
Godina: 1994.

Cijena: 20,00 kn


Ratkaji Velikotaborski

Godina: 1993.
Napomena: Izdavač: Društvo "Veliki Tabor"

Cijena: 30,00 kn


Znamenja vlasti i časti u Hrvatskoj u 19. stoljeću

Godina: 1993.

Cijena: 50,00 kn


Narodni pokreti u Hrvatskoj 1883-1903.

Autor: Ela Jurdana
Godina: 1993.

Cijena: 10,00 kn


Susret svjetova - Hrvati i Amerike

Godina: 1992.

Cijena: 6,00 kn


Stari zagrebački obrti

Autor: Marija Šercer
Godina: 1991.

Cijena: 20,00 kn


Stjepan Radić

Godina: 1991.

Cijena: 20,00 kn


Odlikovanja Zbirke dr. Veljko Malinar, I. dio

Autor: Boris Prister
Godina: 1991.

Cijena: 63,00 kn


Hrvatske zemlje i francuska revolucija

Godina: 1989.

Cijena: 63,00 kn


Prošlost i baština Vinodola

Godina: 1988.

Cijena: 42,00 knNa vrh