Sportske značke i odličja do Univerzijade

Autor: Jelena Borošak Marijanović; Boris Prister
Godina: 1987.

Cijena: 0,66 € / 5,00 kn


Odlikovanja

Autor: Boris Prister
Godina: 1984.

Cijena: 6,64 € / 50,00 kn


Tursko oružje

Autor: Marija Šercer
Godina: 1983.

Cijena: 3,32 € / 25,00 kn


Portreti 16 - 18. stoljeća

Autor: Marijana Schneider
Godina: 1982.

Cijena: 7,03 € / 53,00 kn


Pečatnjaci

Autor: Vlasta Brajković
Godina: 1980.

Cijena: 5,57 € / 42,00 kn


Stare mjere

Autor: Maja Škiljan
Godina: 1975.

Cijena: 2,12 € / 16,00 kn


Slikar Ivan Zasche

Autor: Marijana Schneider
Godina: 1975.

Cijena: 7,03 € / 53,00 kn


Seljačka buna

Godina: 1973.

Cijena: 1,33 € / 10,00 kn


Gradišćanski Hrvati od XVI. stoljeća do danas

Autor: Mirko Valentić
Godina: 1970.

Cijena: 1,33 € / 10,00 knNa vrh