Sportske značke i odličja do Univerzijade

Autor: Jelena Borošak Marijanović; Boris Prister
Godina: 1987.

Cijena: 5,00 kn / 0,66 €


Odlikovanja

Autor: Boris Prister
Godina: 1984.

Cijena: 50,00 kn / 6,64 €


Tursko oružje

Autor: Marija Šercer
Godina: 1983.

Cijena: 25,00 kn / 3,32 €


Portreti 16 - 18. stoljeća

Autor: Marijana Schneider
Godina: 1982.

Cijena: 53,00 kn / 7,03 €


Pečatnjaci

Autor: Vlasta Brajković
Godina: 1980.

Cijena: 42,00 kn / 5,57 €


Stare mjere

Autor: Maja Škiljan
Godina: 1975.

Cijena: 16,00 kn / 2,12 €


Slikar Ivan Zasche

Autor: Marijana Schneider
Godina: 1975.

Cijena: 53,00 kn / 7,03 €


Seljačka buna

Godina: 1973.

Cijena: 10,00 kn / 1,33 €


Gradišćanski Hrvati od XVI. stoljeća do danas

Autor: Mirko Valentić
Godina: 1970.

Cijena: 10,00 kn / 1,33 €Na vrh