Dadoh zlato za željezo

Autor: Jelena Borošak Marijanović
Godina: 2006.

Cijena: 10,00 kn / 1,33 €


Fotografski albumi u zbirci fotografija, filmova i negativa Hrvatskoga povijesnog muzeja

Autor: Rhea Ivanuš
Godina: 2006.

Cijena: 126,00 kn / 16,72 €


Cimelia Croatica : iz zbirke Ive Dubravčića

Godina: 2004.

Cijena: 105,00 kn / 13,94 €


Život u palači : od 1764. do 2004. godine

Autor: Marina Bregovac Pisk
Godina: 2004.

Cijena: 126,00 kn / 16,72 €


Palača Hrvatskog povijesnog muzeja : The Palace of the Croatian History Museum : 1764. - 2004.

Autor: Lelja Dobronić; Ankica Pandžić
Godina: 2004.
Napomena: monografija

Cijena: 53,00 kn / 7,03 €


Fond filmske građe u zbirci fotografija, filmova i negativa Hrvatskoga povijesnog muzeja

Autor: Nataša Mataušić
Godina: 2004.

Cijena: 105,00 kn / 13,94 €


Sakralno kiparstvo u Hrvatskome povijesnom muzeju u Zagrebu

Autor: Snježana Pavičić
Godina: 2003.

Cijena: 157,00 kn / 20,84 €


Ivan Goran Kovačić i njegov zavičaj

Autor: Lucija Benyowsky
Godina: 2003.
Poveznica: http://www.hismus.hr/hr/izlozbe/aktualne-izlozbe/ivan-goran-kovacic-i-njegov-zavicaj-2003-lukovdol/

Cijena: 63,00 kn / 8,36 €


Kolomanov put

Godina: 2002.

Cijena: 315,00 kn / 41,81 €


Metallica : predmeti od neplemenitih metala : Zbirka predmeta iz svakodnevnog života

Autor: Maja Škiljan
Godina: 2002.

Cijena: 84,00 kn / 11,15 €Na vrh