Dadoh zlato za željezo

Autor: Jelena Borošak Marijanović
Godina: 2006.

Cijena: 1,33 € / 10,00 kn


Fotografski albumi u zbirci fotografija, filmova i negativa Hrvatskoga povijesnog muzeja

Autor: Rhea Ivanuš
Godina: 2006.

Cijena: 16,72 € / 126,00 kn


Cimelia Croatica : iz zbirke Ive Dubravčića

Godina: 2004.

Cijena: 13,94 € / 105,00 kn


Život u palači : od 1764. do 2004. godine

Autor: Marina Bregovac Pisk
Godina: 2004.

Cijena: 16,72 € / 126,00 kn


Palača Hrvatskog povijesnog muzeja : The Palace of the Croatian History Museum : 1764. - 2004.

Autor: Lelja Dobronić; Ankica Pandžić
Godina: 2004.
Napomena: monografija

Cijena: 7,03 € / 53,00 kn


Fond filmske građe u zbirci fotografija, filmova i negativa Hrvatskoga povijesnog muzeja

Autor: Nataša Mataušić
Godina: 2004.

Cijena: 13,94 € / 105,00 kn


Sakralno kiparstvo u Hrvatskome povijesnom muzeju u Zagrebu

Autor: Snježana Pavičić
Godina: 2003.

Cijena: 20,84 € / 157,00 kn


Ivan Goran Kovačić i njegov zavičaj

Autor: Lucija Benyowsky
Godina: 2003.
Poveznica: http://www.hismus.hr/hr/izlozbe/aktualne-izlozbe/ivan-goran-kovacic-i-njegov-zavicaj-2003-lukovdol/

Cijena: 8,36 € / 63,00 kn


Kolomanov put

Godina: 2002.

Cijena: 41,81 € / 315,00 kn


Metallica : predmeti od neplemenitih metala : Zbirka predmeta iz svakodnevnog života

Autor: Maja Škiljan
Godina: 2002.

Cijena: 11,15 € / 84,00 knNa vrh