El Shatt - zbjeg iz Hrvatske u pustinji Sinaja, Egipat (1944.-1946.)


Rodna kuća Nikole Tesle u Smiljanu

Godina: 2006.

Cijena: 3,00 €


Dadoh zlato za željezo

Autor: Jelena Borošak Marijanović
Godina: 2006.

Cijena: 2,00 €


Fotografski albumi u zbirci fotografija, filmova i negativa Hrvatskoga povijesnog muzeja

Autor: Rhea Ivanuš
Godina: 2006.

Cijena: 17,00 €


Cimelia Croatica : iz zbirke Ive Dubravčića

Godina: 2004.

Cijena: 14,00 €


Život u palači : od 1764. do 2004. godine

Autor: Marina Bregovac Pisk
Godina: 2004.

Cijena: 17,00 €


Palača Hrvatskog povijesnog muzeja : The Palace of the Croatian History Museum : 1764. - 2004.

Autor: Lelja Dobronić; Ankica Pandžić
Godina: 2004.
Napomena: monografija

Cijena: 7,50 €


Fond filmske građe u zbirci fotografija, filmova i negativa Hrvatskoga povijesnog muzeja

Autor: Nataša Mataušić
Godina: 2004.

Cijena: 14,00 €


Sakralno kiparstvo u Hrvatskome povijesnom muzeju u Zagrebu

Autor: Snježana Pavičić
Godina: 2003.

Cijena: 21,00 €


Ivan Goran Kovačić i njegov zavičajNa vrh