Javna nabava

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Temeljem čl. 80. st. 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/2016.), objavljujemo da čelnik naručitelja Hrvatskog povijesnog muzeja kao i predsjednik i članovi upravnog tijela i s njima povezane osobe, u smislu čl. 77. st. 1. Zakona o javnoj nabavi, nisu u sukobu interesa sukladno čl. 76. st. 1. Zakona o javnoj nabavi, te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Hrvatski povijesni muzej kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, sukladno čl. 76. st. 3. Zakona o javnoj nabavi.

 Hrvatski povijesni muzej Registar ugovora i Planove javne nabave objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH na mrežnim stranicama: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

 

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

2024.

Projektno – tehnička dokumentacija za postupak nabave izvedbe radova prema projektu cjelovite i energetske obnove zgrade DHMZ (evidencijski broj nabave: 15/2024)

2022.

Projektno – tehnička dokumentacija za postupak nabave izvedbe radova prema projektu obnove konstrukcije (evidencijski broj nabave: 15/FSEU-88)

Odluka o odabiru - stručni nadzor Palača VOKR

Odluka o odabiru, radovi 23_FSEU-77270

Poziv na dostavu ponuda - Nabava usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu (evidencijski broj nabave 24FSEU-77)

Troškovnik - Nabava usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu (evidencijski broj nabave 24FSEU-77)

Poziv na dostavu ponuda - Nabava izvedbe radova prema projektu obnove konstrukcije (evidencijski broj nabave: 23/FSEU-77)

Troškovnik - Nabava izvedbe radova prema projektu obnove konstrukcije (evidencijski broj nabave: 23/FSEU-77)

Projektno – tehnička dokumentacija za postupak nabave izvedbe radova prema projektu obnove konstrukcije (evidencijski broj nabave: 23/FSEU-77)

Poziv za dostavu ponuda - Nabava usluge evakuacije, premještanja i privremene pohrane muzejske građe u zonama izvođenja radova

Troškovnik za evakuaciju - transport

 Plan nabave za 2022. godinu

2021.

Odluka o odabiru - Nabava usluga voditelja projekta gradnje pri provedbi Ugovora financiranih iz Fonda
solidarnosti Europske unije i to na Obnovi zgrade Palače Hidrometeorološkog zavoda, Grič 3,
Zagreb

Pitanja i odgovori u postupku jednostavne nabave pružanja usluge voditelja projekta gradnje u sklopu EU projekta

Poziv za dostavu ponude - pružanje usluge voditelja projekta gradnje

Istraživanje tržišta - poziv na dostavu informativne ponude

Plan nabave za 2021. godinu - I. izmjena

Plan nabave za 2021. godinu

2020.

Plan nabave za 2020. godinu

Izmjena po rebalansu plana nabave 2020.

2019.

Poziv za dostavu ponuda - Radovi na obnovi i sanaciji stolarije i Troškovnik za radove na obnovi i sanaciji stolarije 

Poziv za dostavu ponuda - nabava arhivske opreme

Plan nabave za 2019. godinu

Odluka o poništenju postupka javne nabave

Poziv za dostavu ponuda - Radovi na obnovi i sanaciji stolarije i Troškovnik za radove na obnovi i sanaciji stolarije 

Odluka o odabiru

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave, evidencijski broj nabave 6/2019

Troškovnik za Radove na sanaciji dvorišnog zida i zamjena dvorišnih ulaznih vrata

 Izmjena i dopuna Poziva za dostavu ponuda, Radovi na sanaciji dvorišnog zida i zamjena dvorišnih ulaznih vrata

Odluka o odabiru - radovi na sanaciji dvorišnog zida izamjena dvorišnih ulaznih vrata

1. dopuna Plana javne nabave za 2019.

Poziv za dostavu ponuda - nabava službenog vozila

Odluka o odabiru - nabava službenog vozila 

 

2018.

Poziv za dostavu ponuda - stolarski radovi

Plan nabave za 2018. godinu

I. izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2018. godinu

2017.

Plan nabave za 2017. godinu

Poziv za dostavu ponuda

2016.

Plan nabave za 2016. godinu

2015.

Plan nabave za 2015. godinu

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015. godini

2014.

Plan nabave za 2014. godinu

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini

Zahtjev za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona: "Pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine Hrvatskog povijesnog muzeja"

2013.

Plan nabave za 2013. godinu

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013. godini

2012.

Plan nabave za 2012. godinu

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini

2011.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011. godini

 

 

 

Dokumenti


Na vrh