Dokumenti muzeja

Statut muzeja

ZAKONI I PRAVILNICI

Zakoni i pravilnici (na stranicama Muzejskoga dokumentacijskog centra)

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Hrvatskog povijesnog muzeja

POSTUPCI STVARANJA OBVEZA

Na temelju članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10.) i članka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 78/11.) donosi se Procedura stvaranja ugovornih obveza u Hrvatskom povijesnom muzeju.

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura praćenja i naplate prihoda

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura o korištenju službenog vozila

Procedura o upravljanju i raspolaganju nekretninama

Procedura zaprimanja i provjere računa

FINANCIJSKI PLANOVI

Obrazloženje plana 2024.-2026.

Plan finacijskih prihoda i rashoda za razdoblje od 2024. do 2026. godine

Izvještaj o izvršenju plana HPM-a za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju plana 01.01.2023.-30.06.2023.

Plan programskih aktivnosti za 2023.

Obrazloženje plana 01.01.2022. do 31.12.2022.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskog povijesnog muzeja za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

Izvršenje Plana programskih aktivnosti za 2022. godinu

Obrazloženje plana 2023.-2025.

Plan finacijskih prihoda i rashoda za razdoblje od 2023. do 2025. godine

Plan financijskih prihoda i rashoda za 2022 po II rebalansu

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskog povijesnog muzeja za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju plana 01.01.2022.-30.06.2022

Financijski plan za 2022. po I. rebalansu

Plan programskih aktivnosti 2022. po I. rebalansu

Plan programskih aktivnosti za 2022.

Plan proračuna za 2022. i projekcija za 2023.

Plan programskih aktivnosti za 2020.

Plan proračuna za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Plan programskih aktivnosti za 2019.  - I izmjena

Plan programskih aktivnosti za 2019. 

Financijski plan za 2019.

Financijski plan za 2018.

Financijski plan za 2017.

Financijski plan za 2016.

Rebalans financijskog plana za 2015.

Financijski plan za 2015.

Financijski plan za 2014.

Financijski plan za 2013.

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

 

Financijski izvještaji za 2023.

Potvrda RKPFI 

Referetntna stranica 

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje

 

 

Financijski izvještaji za 2022.

Financijski izvještaji za 2021.

Financijski izvještaji za 2020.

Financijski izvještaji za 2019.

Financijski izvještaji za 2018. 

Financijski izvještaji za 2017.

Financijski izvještaji za 2016.

Financijski izvještaji za 2015.

Financijski izvještaji za 2014.

 

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O RADU

Godišnja izvješća o radu (na stranicama Muzejskoga dokumentacijskog centra)

 

INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA 

Informacija o trošenju sredstava za 2024. godinu

 

Dokumenti


Na vrh