Javna nabava

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

  Temeljem čl. 13 st. 9. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/2011), objavljujemo da čelnik naručitelja Hrvatskog povijesnog muzeja kao i predsjednik i članovi upravnog tijela i s njima povezane osobe, u smislu čl. 13. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (bračni drug ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik), nisu u sukobu interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi, te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Hrvatski povijesni muzej kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, sukladno čl. 13. st. 3. Zakona o javnoj nabavi.

Hrvatski povijesni muzej Registar ugovora i Planove javne nabave objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH na mrežnim stranicama: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

 

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

2021.

Pitanja i odgovori u postupku jednostavne nabave pružanja usluge voditelja projekta gradnje u sklopu EU projekta

Poziv za dostavu ponude - pružanje usluge voditelja projekta gradnje

Istraživanje tržišta - poziv na dostavu informativne ponude

Plan nabave za 2021. godinu - I. izmjena

Plan nabave za 2021. godinu

2020.

Plan nabave za 2020. godinu

Izmjena po rebalansu plana nabave 2020.

2019.

Poziv za dostavu ponuda - Radovi na obnovi i sanaciji stolarije i Troškovnik za radove na obnovi i sanaciji stolarije 

Poziv za dostavu ponuda - nabava arhivske opreme

Plan nabave za 2019. godinu

Odluka o poništenju postupka javne nabave

Poziv za dostavu ponuda - Radovi na obnovi i sanaciji stolarije i Troškovnik za radove na obnovi i sanaciji stolarije 

Odluka o odabiru

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave, evidencijski broj nabave 6/2019

Troškovnik za Radove na sanaciji dvorišnog zida i zamjena dvorišnih ulaznih vrata

 Izmjena i dopuna Poziva za dostavu ponuda, Radovi na sanaciji dvorišnog zida i zamjena dvorišnih ulaznih vrata

Odluka o odabiru - radovi na sanaciji dvorišnog zida izamjena dvorišnih ulaznih vrata

1. dopuna Plana javne nabave za 2019.

Poziv za dostavu ponuda - nabava službenog vozila

Odluka o odabiru - nabava službenog vozila 

 

2018.

Poziv za dostavu ponuda - stolarski radovi

Plan nabave za 2018. godinu

I. izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2018. godinu

2017.

Plan nabave za 2017. godinu

Poziv za dostavu ponuda

2016.

Plan nabave za 2016. godinu

2015.

Plan nabave za 2015. godinu

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015. godini

2014.

Plan nabave za 2014. godinu

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini

Zahtjev za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona: "Pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine Hrvatskog povijesnog muzeja"

2013.

Plan nabave za 2013. godinu

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013. godini

2012.

Plan nabave za 2012. godinu

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini

2011.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011. godini

 

 

Dokumenti


Na vrh